processierups bestrijding

uw PROFESSIONeLe PARTNER IN bestrijding.

NAtuurlijk

Zonder schade aan de omgeving of het milieu.

bestrijding

Actieve bestrijding voor een optimaal resultaat.

verwerking

Volgens alle richtlijnen en milieu vergunningen.

over ons

We zijn een bedrijf wat is begonnen in het verwijderen van asbest. Met het groeiende processierups probleem in Nederland de afgelopen jaren werd ons steeds vaker de vraag gesteld of wij hier vanuit ons bedrijf ondersteuning aan konden bieden. Na goed onderzoek en de beste oplossingen hiervoor geselecteerd te hebben zijn wij daar in mee gegaan, waardoor Van Heteren Processierups Bestrijding is ontstaan.


Wij hebben alle materialen in eigen beheer, waardoor we snel kunnen schakelen. Verder is ons personeel goed opgeleid en uiteraard correct gecertificeerd om adequaat met deze problematiek om te gaan.

bel ons direct  +31 (0) 6 23 45 04 46 

Ontstaan van de processierups

De processierups komt oorspronkelijk voor in delen van Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland. Hier is wat betreft meldingen van overlast van de rupsen sinds begin de jaren negentig een opwaartse trend zichtbaar. Het aantal rupsen was in de zomer van 2019 verdriedubbeld ten opzichte van voorgaande jaren.


De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, worden de microscopisch kleine brandharen afgegeven aan de lucht. De brandharen kunnen bij de mens hevig jeukende huidontstekingen veroorzaken. Zodoende wordt de rups in het Nederlands ook wel als "jeukrups" aangeduid. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen nadelige gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De processierups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd.

waarom voor ons kiezen?

Professionele bestrijder

Van Heteren Processierups Bestrijding staat voor hetgeen wat wij beloven! Wij zijn snel inzetbaar, beschikken over gecertificeerde werknemers en creëren een rustige omgeving zonder overlast van brandharen van de processierups.

natuurlijke bestrijding

Wij werken met een natuurlijk bestrijdingsmiddel die geen schade geeft aan de omgeving of aan het milieu. Bij deze bestrijding worden de haartjes van de processierups ingekapseld. Het middel zorgt er voor dat er geen haartjes in de lucht verspreid worden.


Naast de natuurlijke bestrijding vindt er ook actieve bestrijding plaats. Hierbij worden de (nesten van) processierupsen opgezogen. Wij inventariseren waar de nesten zitten en verwijderen deze.


Wij werken met beschermingspakken en hebben zelfs de beschikking over mobiele douches.

verantwoord verwerken

Vernietiging van de processierups of afval hiervan kan niet bij ieder afvalverwerkingsbedrijf in Nederland. Van Heteren processierupsbestrijding heeft afspraken met een verwerkingsbedrijf die de rupsen wel kan en mag vernietigen en volgens alle richtlijnen en milieu vergunningen werkt.


De vernietiging van de processierups gebeurt onder toezicht. De rupsen worden aangeleverd in vacuüm gesloten zakken en daarna verwerkt.

neem contact op

De bestrijding van de processierups gebeurt door het wegzuigen van rupsen en nesten. Wij raden het sterk af om de rupsen zelf te bestrijden en adviseren het uitsluitend door professionals te laten verwijderen. Heeft u een processierups probleem?
Neem dan snel contact op voor onze oplossingen!


Van Heteren Processierups Bestrijding:

  • Betrouwbaar
  • Accuraat
  • Snel inzetbaar
  • Professioneel
  • Afspraak is afspraak!

Van Heteren Detachering 2020 | Webdesign by eazyonline